Chính sách giao hàng

t1

Thời gian giao hàng từ 5-7 ngày đối với sản phẩm có sẵn.

Thời gian giao hàng từ 20-25 ngày đối với sản phẩm in logo.

Giao hàng trong phạm vi TP. HCM