Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH

Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất. Thời gian bảo hành từ 3 – 6 tháng theo từng mặt hàng cụ thể.

1. Quy định về bảo hành

– Sản phẩm phải được lưu trữ trong điều kiện kho bảo quản thông thoáng, nhiệt độ từ 25oC – 30oC, không đặt gần các hóa chất dễ cháy, hóa chất hay hàng hóa khác có mùi lạ.

– Hàng hóa trước khi sử dụng phải ở trong tình trạng còn bao bì bảo quản (giấy bao gói và mảng PE chống ẩm), không bị hư hỏng do việc di chuyển và va chạm trong quá trinh lưu kho, dời chuyển.

– Sản phẩm được bảo hành phải có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc phiếu xuất kho hợp lệ của lô hàng đó.

2. Những trường hợp không được bảo hành

– Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành hoặc mất giấy từ đơn hàng có liên quan.

– Sản phẩm không còn nguyên bao bì đống gói và màng PE chống ẩm.